Splachovací dezinfekční přísada InLine s adaptérem

Splachovací dezinfekční přísada InLine s adaptérem


  • 371 Kč bez DPH
  • (>5 Ks) Skladem
    Můžeme doručit do: 3.6.2024
449 Kč
Kategorie: Čištění, údržba, úklid
 

Splachovací dezinfekční přísada InLine s adaptérem, čistí a deodorizuje mísu, hadice a pomáhá rozkládat pevný odpad při každém spláchnutí. 100 ml (3,4 US fl.oz.), vydrží až 1000 spláchnutí. Vhodné pro všechny 1/2" a 3/4" hadice. Pokyny: Nainstalujte T-fiting mezi výstup splachovacího čerpadla a vstup záchodové mísy. Pro výměnu lahvičky otočte T-fiting do svislé polohy a našroubujte náhradní lahvičku. Voda nevyteče. Při každém spláchnutí In-Line Marine Toilet Cleaning System vám poskytne čistou a svěží vůni. Formule s pomalým uvolňováním. Pozor: Před instalací nebo výměnou láhve vždy zavřete kohoutky! Nevystavujte teplu. NEBEZPEČÍ Nebezpečí a preventivní varování: Způsobuje podráždění kůže. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/nádobu schválenému nakládání s odpady Obsahuje: >30 % aniontové povrchově aktivní látky, Limonene, LINALOOL UFI: NXF1-Y01G-H00M-QJ4F

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole:

Albin Pump má dlouhou historii se silným dědictvím v námořním podnikání. Jméno Albin bylo oficiálně zaregistrováno jako výrobce čerpadel a motorů již v roce 1911. Výrobky vyvíjí ve Švédsku a vyrábí s partnery po celém světě. V roce 2005 začala společnost Albin Pump AB vyrábět inovativní čerpadla pro dnešní průmysl. V roce 2017 byla vytvořena sekce Albin Pump Marine jako přirozená součást rodiny Albin Pump.