Vážení zákazníci, vzhledem k tomu, že naši dodavatelé čerpají během léta celozávodní dovolené může dojít ke zpoždění dodání zboží které nemáme skladem. Předem se omlouváme.

Reklamační formulář

Reklamační formulář ke stažení

 

Reklamační formulář

 

All4boats EU s.r.o.

Kostelecká 828

250 85 Bášť

IČ: 08531421

DIČ: CZ08531421

(jako prodávající)

 

________________________

________________________

________________________

(jako kupující)


Věc: Reklamace


Tímto reklamuji níže uvedené zboží zakoupené u shora uvedeného prodávajícího na základě:

- objednávky/faktury/pokladního dokladu: .................................................
- Předání/převzetí zboží ze dne: ............................................................
- označení/druh výrobku: .....................................................................
- kód zboží: .....................................................................................

Zboží k reklamaci se vyžaduje vrátit prodávajícímu či jeho pověřené osobě, hygienicky nezávadné, čisté, s daňovým dokladem.

Kupující v rámci reklamace sděluje důvod reklamace:
...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Přílohy (faktura, pokladní doklad): ......................................................................

O výsledku reklamace bude kupující prodávajícím informován v zákonné lhůtě v rámci komunikačních kanálů 

sdělených kupujícím, dle výsledku reklamačního řízení bude sjednáno předání a převzetí zboží případně vrácení finančních prostředků.

Adresa pro reklamace zboží:
all4boats EU s.r.o.
Pod Průhonem 51, 250 67 Klecany

 

V ……………………. dne ................

 

............................                                                   ............................

   (Prodávající)                                                              (Kupující)