DOVOLENÁ - Vážení zákazníci v termínu od 6.7.24 do 14.7.24 máme zavřeno z důvodu dovolené. Veškeré objednávky budeme zpracovávat až od 15.7.24. Děkujeme za pochopení.

Reklamační formulář

Reklamační formulář ke stažení

 

Reklamační formulář

 

All4boats EU s.r.o.

Kostelecká 828

250 85 Bášť

IČ: 08531421

DIČ: CZ08531421

(jako prodávající)

 

________________________

________________________

________________________

(jako kupující)


Věc: Reklamace


Tímto reklamuji níže uvedené zboží zakoupené u shora uvedeného prodávajícího na základě:

- objednávky/faktury/pokladního dokladu: .................................................
- Předání/převzetí zboží ze dne: ............................................................
- označení/druh výrobku: .....................................................................
- kód zboží: .....................................................................................

Zboží k reklamaci se vyžaduje vrátit prodávajícímu či jeho pověřené osobě, hygienicky nezávadné, čisté, s daňovým dokladem.

Kupující v rámci reklamace sděluje důvod reklamace:
...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Přílohy (faktura, pokladní doklad): ......................................................................

O výsledku reklamace bude kupující prodávajícím informován v zákonné lhůtě v rámci komunikačních kanálů 

sdělených kupujícím, dle výsledku reklamačního řízení bude sjednáno předání a převzetí zboží případně vrácení finančních prostředků.

Adresa pro reklamace zboží:
all4boats EU s.r.o.
Pod Průhonem 51, 250 67 Klecany

 

V ……………………. dne ................

 

............................                                                   ............................

   (Prodávající)                                                              (Kupující)